Yvonne Sabrina
Image default
Computers / Internet / Searching

Hulp in de zorg om de huidige situatie goed aan te pakken

Dat de lockdowns in het afgelopen jaar grote invloed hebben gehad op het doen en laten van de mens was inmiddels al bekend. Toch schrik ik somtijds nog steeds van de uitkomsten van sommige onderzoeken. Laatst kwam ik een artikel tegen, waarbij het oog gericht werd op de invloed van de lockdowns op jongeren en hun mentale gesteldheid.

De titel kondigde al aan dat de uitkomst van het onderzoek niet geheel positief had uitgepakt. Zo luidde de titel: ‘Tachtig procent van jongeren zit door corona tegen burn-out aan’. Direct ben ik mij gaan verdiepen in de invloed van lockdowns op jongeren. Hieronder zal ik mijn ondervindingen delen met u.

Invloed op de generatie

Het NCPSB, het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out, vraagt aandacht voor het probleem. De directeur van het fonds, Theo Immers, verwacht dat de hele generatie onderuit zal gaan. Zo stelde hij dat de burn-out voor corona al bovenaan stond aan de lijst van de meest  voorkomende ziekten onder de mensheid. Waar op dat moment nog 17,3% van de beroepsbevolking tegen een burn-out dreigde te lopen, zien we na een recent onderzoek dat enkel onder de jongeren al ruim 82% op dat punt staat.

Ook in de praktijk kan deze ontwikkeling enorme invloed hebben. Theo Immers nam deel aan een bijeenkomst met jeugdtherapeuten. Enkel die kleine groep samen telde al vier zelfdodingen in de afgelopen coronatijd, een schrikbarend aantal.

Weinig hulp

Er volgt een probleem uit deze ontwikkeling. Er is niet voldoende hulp om alle gevallen met beie handen op te vangen. Immers: “We helpen terecht ziekenhuizen om extra mondkapjes aan te schaffen, om de ic’s te bemannen, ondernemers krijgen steunpakketten, maar we missen een derde pijler, om de jongeren te helpen die nu in de problemen komen.’’

Hulp in de zorg

Hieruit volgt dat de huidige zorgmedewerkers veel lasten op hun schouders dragen. Zij zijn verantwoordelijk voor een grote groep mensen, al blijkt die verantwoordelijkheid nauwelijks draagbaar te zijn. Om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken, bieden diverse bedrijven trainingen aan om de zorgmedewerkers te helpen om om te gaan met problemen in de zorg. Mensen die tegen een burn-out aanlopen, kunnen vaak fel uit de hoek komen. Daarom kan een training over geweldloos communiceren of een agressie training helpen beter met de situatie om te gaan. Op die manier is het mogelijk dat de werkzaamheden beter te verdragen zijn en dat de huidige problemen wellicht sterker aangepakt kunnen worden.

http://zelfsterk.nl