Yvonne Sabrina
Image default
Onderwijs

Voorbereiden op Cito groep 4

Leerlingen van groep 4 hebben twee keer per jaar de Cito-toets. De eerste toets is in januari , de toets Cito M4. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en is de zogenaamde E4-toets. Wat is nu handig om als opvoeder over deze toets te weten? Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen van groep 4. Op die manier bent u volledig op de hoogte. 

 

Inhoud toetsen

Om direct met de deur in huis te vallen zijn dit de Cito-toetsen die worden afgenomen in groep 4: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die aan bod is gekomen. Dat houdt onder andere in: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het gebied van spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die leerlingen in deze groep moeten weten. Het vak begrijpend lezen gaat over de manier waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Alle genoemde vakken en onderdelen komen door het leerjaar heen aan de beurt en zouden beheerst moeten worden. 

 

Belang van de toetsen 

Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is het belang van de scores van kinderen? De school heeft als taak om het leren van kinderen in beeld te brengen. Door de Cito twee keer af te nemen is de leerlijn te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen en groepen genoeg vooruit gaan. Wanneer dat niet zo is, kan een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen in het leren. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs. Scores van Cito-toetsen tellen dan zwaar. 

 

Voorbereiden op de toetsen 

Het is zeker zo dat de basisschool haar kinderen voorbereid op de toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. Alle inhoud van de Cito-toets komt dan ook dagelijks terug. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf op school worden voorbereid op de Cito M4 en E4. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de manier van vragen stellen is anders dan op de normale toetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. 

 

Cito oefenen 

Educazione Publishers heeft drie boeken gemaakt voor groep 4. In deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van beide boeken. Met meer dan 33 oefeningen per boek bieden de oefenboeken van Educazione volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles ruim aan bod. De Cito oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek beschikbaar. Bekijk voor aanvullende informatie deze pagina.

 

Conclusie 

Als je kind in groep 4 zit worden er twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van leerlingen laten zien. De leraren gebruiken de scores om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione komen daarbij goed van pas. In de oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid getraind in alle onderdelen van groep 4 op de basisschool. 

 

https://basisscholen.weebly.com/